Výcvik na skupinu B - Autoškola

mataj.sk
mataj.sk
mataj.sk
Prejsť na obsah
Výcvik na skupinu B

Výučba teórie prebieha v poobedných hodinách. Zvyčajný začiatok býva v čase 15:00 až 16:00 hod. Vyučuje sa v dvojhodinových alebo v trojhodinových vyučovacích celkoch. Prebieha jedenkrát alebo dvakrát do týždňa. Všetko sa upravuje a dohodne na prvom stretnutí kurzu, kde sa treba prispôsobiť väčšine. Účastník vodičského kurzu absolvuje v autoškole najmenej 50 % z predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie. Zvyšnú časť vyučovacích hodín si účastník nahradí individuálne s inštruktorom autoškoly alebo v cestnom informačnom systéme v elektronickej podobe. Účastník kurzu môže mať 10 % neospravedlnenú neúčasť z predpísaného rozsahu náhrady vymeškaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie.

Praktický výcvik sa vykonáva samostatne. Počas pracovných dní prebieha výcvik v časoch od 6:30 do 17:00 hod., v sobotu od 6:30 do 11:00 hod. Praktický výcvik sa plánuje na konci hodín teórie. Po ukončení celej teórie, vždy v pondelok osobne o 15:00 hod. na učebni autoškoly, alebo telefonicky v pondelok od 15:30 do 16:00 hod.
Účastníkom kurzu ponúkame:

 • Kurz prvej pomoci priamo v autoškole
 • Multimediálnu učebnu s modernou výbavou
 • Učebné pomôcky online alebo ich zapožičanie zdarma
 • Možnosť platby aj na splátky bez navýšenia
Foto: shutterstock.com
Výcvik na skupinu B obsahuje:
Teoretickú časť
32 hodín výuky teórie

 • predpisy o cestnej premávke (20 vyučovacích hodín)
 • náuka o vozidlách a ich údržba (2 vyučovacie hodiny)
 • teória vedenia vozidla (3 vyučovacie hodiny)
 • zásady bezpečnej jazdy (4 vyučovacie hodiny)
 • opakovanie (3 vyučovacie hodiny)
Praktickú časť
39 hodín praktického výcviku

 • praktická údržba (1 vyučovacia hodina)
Výcvik vo vedení vozidla I. Etapa
 • autocvičisko (6 vyučovacích hodín)
Výcvik vo vedení vozidla II. Etapa
 • autocvičisko (2 vyučovacie hodiny)
 • cestná premávka (24 vyučovacích hodín)
 • flexibilný počet vyuč. hodín (6 vyučovacích hodín)

Všetky práva vyhradené.
© 2005 - 2022 Autoškola Ivan Mataj, Madačova 1/A, 03401 Ružomberok
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "Foto: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.
mataj.sk
Návrat na obsah