Ceny - Autoškola

mataj.sk
mataj.sk
mataj.sk
Prejsť na obsah
CENNÍK
Ceny kurzov
Základný kurz
850 €
Platba možná aj na splátky.
V cene kurzu:
  • učebné pomôcky zdarma
  • sprostriedkovanie kurzu prvej pomoci
  • spoločná teoretická výuka
Doškoľovací kurz
450 €
Platba možná aj na splátky.
V cene kurzu:
  • učebné pomôcky zdarma
  • individuálna teoretická výuka
  • začiatok kurzu podľa vašich požiadaviek
Doškoľovací výcvik pre študentov autoškoly
Doškoľovací výcvik
45 minút výcviku
22,50 €
Doškoľovací výcvik
90 minút výcviku
45,00 €
Ostatné poplatky
Správny poplatok za
skúšku
33,00 €
Správny poplatok za
1. a 2. opakovanú skúšku
8,00 €
Kurz prvej pomoci
20,00 €
Opakovaná skúška
25,00 €
Platbu si môžete rozdeliť na dve alebo tri splátky.
Prvá splátka sa uhrádza do 7 dní od zahájenia kurzu, nasledujúce platby sa uhrádzajú do 37 dní, resp. 63 dní od zahájenia kurzu.
Praktický výcvik vo vedení vozidlá sa zahajuje až po uhradení kurzovného.
Pri omeškaných platbách si autoškola vyhradzuje právo na prerušenie kurzu alebo ukončenie kurzu.
Pri meškaní alebo neúčasti na výučbe teórie si uchádzač musí chýbajúci čas nahradiť.
V cene kurzu je zahrnutá riadna skúška. V cene kurzu nie sú zahrnuté opravné skúšky.
V cene kurzu je zahrnutý priemerný prejazd 15 km na vyučovaciu hodinu výcviku v premávke.
Pri meškaní alebo neúčasti na praktickom výcviku si uchádzač musí chýbajúci čas nahradiť v plnom rozsahu.
Ceny sú platné od 9.4.2022.

Všetky práva vyhradené.
© 2005 - 2022 Autoškola Ivan Mataj, Madačova 1/A, 03401 Ružomberok
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "Foto: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.
mataj.sk
Návrat na obsah