Ceny - Autoškola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cenník
Ceny kurzov
Základný kurz
480 €
Platba možná aj na splátky.
V cene kurzu:
 • učebné pomôcky zdarma
 • sprostriedkovanie kurzu prvej pomoci
 • spoločná teoretická výuka
Individuálny kurz - 1
750 €
Platba možná aj na splátky.
V cene kurzu:
 • učebné pomôcky zdarma
 • sprostriedkovanie kurzu prvej pomoci
 • individuálny výber termínu a času jazdy
 • spoločná teoretická výuka
 • 1 vyučovacia hodina jazdy pred skúškou
Individuálny kurz - 2
895 €
Platba možná aj na splátky.
V cene kurzu:
 • učebné pomôcky zdarma
 • sprostriedkovanie kurzu prvej pomoci
 • individuálny výber termínu a času jazdy
 • individuálna teoretická výuka
 • 2 vyučovacie hodiny jazdy pred skúškou
 • začiatok kurzu podľa vašich požiadaviek
Doškoľovací kurz
250 €
Platba možná aj na splátky.
V cene kurzu:
 • učebné pomôcky zdarma
 • individuálna teoretická výuka
 • začiatok kurzu podľa vašich požiadaviek
Doškoľovací výcvik pre študentov autoškoly
Doškoľovací výcvik
45 minút výcviku
12,50 €
Doškoľovací výcvik
90 minút výcviku
25,00 €
Ostatné poplatky
Správny poplatok za
skúšku
33,00 €
Správny poplatok za
1. a 2. opakovanú skúšku
8,00 €
Kurz prvej pomoci
18,00 €
Opakovaná skúška
15,00 €
Platbu si môžete rozdeliť na dve alebo tri splátky.
Prvá splátka sa uhrádza do 7 dní od začatia kurzu, nasledujúce platby sa uhrádzajú do 37 dní, resp. 63 dní od začatia kurzu.
Praktický výcvik vo vedení vozidlá sa zahajuje až po uhradení kurzovného.
Pri meškaní alebo neúčasti na výučbe teórie si uchádzač musí chýbajúci čas nahradiť.
Pri meškaní alebo neúčasti na praktickom výcviku si uchádzač musí chýbajúci čas nahradiť v plnom rozsahu.
Ceny sú platné aj od 1.1.2018.

© 2005 - 2018 Autoškola Ivan Mataj, Maroša Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "Foto: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky