Autoškola

mataj.sk
mataj.sk
mataj.sk
Prejsť na obsah
Zahájenia kurzov:

O zahájení kurzov Vás budeme informovať čoskoro.
Ďakujeme za pochopenie!
Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  
pri ohrození verejného zdravia
Číslo: OLP/5274/2020    Bratislava 25.06.2020

S účinnosťou od 1. júla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
  • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
  • odporúča sa, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2  z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre; v prevádzkach verejného stravovania sa odporúča dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov,
  • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
  • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
  • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.


PONÚKAME


Foto: shutterstock.com
Vodičský kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny B a doškoľovací kurz na skupinu B.


Foto: shutterstock.com
Doplňujúce jazdy držiteľa vodičského oprávnenia v rozsahu skupiny B.

Foto: shutterstock.com
Kurz prvej pomoci v priestoroch autoškoly.
KURZY NA SKUPINU "B" VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA


Kurzy zahajujeme priebežne podľa záujmu. Minimálne však v intervale 4 až 6 týždňov. Dĺžka kurzu je závislá len od Vás. Záleží len na tom, ako často sa môžete s nami stretávať. Po vzájomnom dohovore je možné dĺžku kurzu upraviť. Počas kurzu musíte absolvovať minimálny počet vyučovacích hodín podľa učebnej osnovy vydanej MDVRR SR. Počet vyučovacích hodín nie je možné znižovať ani inak upravovať, napr. skrátiť. Pokiaľ sa po absolvovaní predpísaného počtu vyučovacích hodín ešte nebudete cítiť na vykonanie záverečnej skúšky, je možné si dokúpiť ďaľšie vyučovacie hodiny.
V kurze nie je zahrnutý čas na záverečnú skúšku a vydanie vodičského oprávnenia. To bohužiaľ nezáleží od nás.


KONTAKT

Maroša Madačova 1/A
034 01 Ružomberok

0908 513 022
v prac. dni
od 7:00 do 17:00 hod.
mataj@mataj.sk

KEDY?

Osobne v pondelok a v stredu od 15.00 do 16.00 hod., alebo podľa dohody. Stačí len zavolať alebo napísať e-mail a dohodnúť sa na stretnutí. Našou snahou bude prispôsobiť sa Vašim potrebám a určite nájdeme spoločné riešenie.


Všetky práva vyhradené.
© 2005 - 2020 Autoškola Ivan Mataj, Madačova 1/A, 03401 Ružomberok
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "Foto: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.
mataj.sk
Návrat na obsah